Zákon Macron

Týka sa to aj Vás ?

Nové nariadenie platné od 1. júla 2016 sa vzťahuje na vyslaných zamestnancov spoločností so sídlom mimo Francúzska, s predmetom činnosti týkajúcej sa pozemnej dopravy na území Francúzska.

Účelom nariadenia je posilniť uplatňovanie európskych pravidiel s cieľom chrániť vodičov.

Napríklad :

vyplácať mzdu na základe francúzskej minimálnej mzdy,

rešpektovať francúzske sociálne pravidlá,

pomenovať francúzskeho zástupcu pred vnútroštátnymi orgánmi.

Spoločnosť Négométal ako právny zástupca :

  • archivuje Vašu kompletnú dokumentáciu
  • zabezpečuje ich dôvernosť a zastupuje Vašu spoločnosť v prípade kontroly pred francúzskymi orgánmi

Pre ďalšie otázky o tejto službe nás neváhajte kontaktovať.