Sprievodca spotrebných daní

Máme za sebou prvý štvrťrok 2018 s rôznymi sadzbami náhrad podľa jednotlivých krajín.

France : TICPE

2nd half of 2018: 0.1775 eur / L
1st half of 2018: 0.1775 eur / L
2nd half of 2017: 0.1142 eur / L

Spain : Gasoleo Profesional

Up to 0.049 eur / L depending on the region

Italy : Benefici gasolio autotrazione

3rd quarter of 2018: 0.2142 eur / L
2nd quarter of 2018: 0.2142 eur / L
1st quarter of 2018: 0.2142 eur / L

Belgium : Special excise duty

From 19/07/2018 to 30/09/2018: 0.2476 eur / L
From 11/07/2018 to 18/07/2018 : 0.2374 eur / L
From 23/06/2018 to 10/07/2018 : 0.2328 eur / L

Slovenia : Vračilo trošarine

From 01/09/2018 to 30/09/2018: 0.0627 eur / L
From 01/08/2018 to 31/08/2018 : 0.0627 eur / L
From 01/07/2018 to 31/07/2018 : 0.0627 eur / L

Hungary : Jövedéki adó

From 01/04/2017 to 30/09/2017: 0.2262 eur / L
From 01/10/2016 to 31/03/2017 : 0.5548 eur / L
From 01/01/2016 to 30/09/2016 : 0.2254 EUR

Portugal : Gasóleo Profissional

From 01/01/2018 to 31/12/2018: 0.141 eur / L

Romania : Excise duty

From 01/01/2018 to 31/12/2018: 0.0394 eur / L

Sprievodca  sadzieb náhrady za liter motorovej nafty za obdobie