Partnerstvo medzi Coimba a Négométal

Po niekoľkých mesiacoch rokovaní Coimba a Négométal Group oficiálne uzavreli partnerstvo, ktorého cieľom je ponúknuť ešte lepšie služby členom konzorcia.

Toto partnerstvo je dôležité z hľadiska podpory činností oboch subjektov a pre získanie maximálnych záruk a služieb v talianskej diaľničnej sieti.

Zjednotie silných stránok prispieva rozvojom aktivít.