Právne zastupovanie TRUCK CARTEL

Dňa 19. júla 2016 Európska komisia prijala rozhodnutie sankcionovať piatich vedúcich výrobcov nákladných vozidiel a to Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN a DAF, z dôvodu, že počas 14 rokov (od 1997 do 2011) tvorili protiprávnu kartelovú dohodu o stanovovaní cien pre stredné a ťažké nákladné vozidlá. Komisia výrobcom udelila v historii dovtedy najvyššiu pokutu vo výške 2.9 mld EUR, čo odzrkadľuje dlhodobú a vážnu podstatu kartelu.

Zistilo sa, že účasníci kartelu koordinovali stanovenie cien nákladných vozidiel v rokoch 1997 až 2011. Rovnako sa dohodli na oneskorení zavádzania nových emisných technológií potrebných na splnenie environmentálnych noriem Euro III, Euro IV, Euro V a Euro VI ako aj na prenose spojených nákladov na zákazníka. Rozhodnutie sa vzťahuje na stredné nákladné vozidlá (6 – 16 ton), ako aj na ťažké nákladné vozidlá (nad 16 ton) a je platná pre celý Európsky hospodársky priestor.

Výrobca SCANIA v rozhodnutí uvedená nebola, je stále predmetom vyšetrovania.

Négométal ponúka svojim klientom právnu pomoc pri odhade škôd, ktorá im bola spôsobená a vymáhaní tejto škody a úrokov od výrobcov nákladných vozidiel, ktorí boli súčasťou kartelovej dohody.

Pre viac informácii nás kontaktujte na : https://www.negometal.com/en

Négometal novinky aj na Twitteri