Nemecká vláda oznámila zavedenie dočasného zníženia nemeckých sadzieb DPH

Nemecká vláda oznámila zavedenie dočasného zníženia nemeckých sadzieb DPH z 19% na 16% (bežná sadzba DPH) a zo 7% na 5% (znížená sadzba).

Znížené sadzby DPH sú nastavené s účinnosťou od 1.júla 2020 a zostanú v platnosti do 31.decembra 2020.  Opatrenie je súčasťou obrovského stimulačného balíka zameraného na zníženie hospodárskeho vplyvu pandémie Corona a zvýšenie spotreby. Je to naviac oproti predtým publikovaného opatrenia týkajúceho sa zníženia sadzby DPH z 19% na 7% na nemecké reštauračné služby počas obdobia jedného roka.