Vrátenie DPH a spotrebných daní: Získajte vrátenú daň do 10 dní *

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Vrátenie DPH a spotrebných daní: Získajte vrátenú daň do 10 dní *
Vrátenie spotrebných daní z Francúzska, Belgicka, Španielska a Slovinska do 10 dní*

Vyberte si vyplatenie vopred TICPE (Francúzsko), Gasoleo Professional (Španielsko), Special excise duty (Belgicko) a Vračilo trošarine (Slovinsko), všetko do 10 dní *

(* podľa podmienok,kontaktujte nás)
Apríl: Zvýšenie percentuálneho preplatenia spotrebnej dane zo Slovinska „Vračilo trošarine“   
   
   
Všetky sadzby úhrad podľa krajín nájdete na  našej stránke
 
DPH: Ako získať platbu do 10 dní?     
Refundujte platbu do 10 dní pre krajiny EU * = udržte si Váš cash flow!  
 
(* pozri oprávnené krajiny)    
C2A Karta:  Vaše platobné riešenie na prekonanie zložitých
podmienok:

                              
  • Konfigurujte svoje karty podľa svojich potrieb: pohonné hmoty, hotely, mýto, parkovanie, reštaurácie…
  • Kontrolujte a riaďte Vaše náklady online
  • Odblokujte odmietnuté transakcie
  • Kontrolujte svoje prehľady výdavkov na jednej platforme