Balík opatrení v oblasti mobility Aký dopad má na dopravcov?

Čo stanovuje Balík opatrení v oblasti mobility schválený Európskym parlamentom?


Lepšie pracovné podmienky pre vodičov

  • Medzinárodné dopravné spoločnosti budú musieť organizovať svoje cestovné poriadky tak, aby sa ich vodiči mohli pravidelne vracať domov (každé tri alebo štyri týždne v závislosti od hodinových amplitúd)
  • Pravidelný týždenný čas odpočinku nie je možné vykonať v kabíne vozidla. Ak tento čas nie je strávený doma, spoločnosť musí uhradiť náklady za hotel

Spravodlivejšia hospodárska súťaž a boj proti nezákonným praktikámS

  • Súčasné limity kabotáže zostávajú rovnaké (3 kabotážne prepravy za 7 dní). Aby sa predišlo systematickej kabotáži, bude existovať štvordňová čakacia lehota pred ďalšou kabotážnou prepravou v tej istej krajine s tým istým vozidlom.
  • Na boj proti „schránkovým spoločnostiam“, dopravné spoločnosti budú musieť vykonávať podstatné aktivity v členskom štáte EU, kde sú registrované. Nové pravidlá budú tiež vyžadovať, aby sa nákladné vozidlá vracali do prevádzkového centra spoločnosti každých 8 týždňov.
  • Začlenenie ľahkých úžitkových vozidiel od 2,5 t do 3,5 t do nariadení TRM (zariadenie s tachografom).

Jasné pravidlá vysielania vodičov

  • Definovanie konkurenčného rámca v Európe s cieľom zaručiť rovnocennú odmenu vodičom.
  • Pravidlá sa budú uplatňovať na kabotáž a medzinárodné prepravy (okrem tranzitu)