Odzyskaj wnioski o zwrot podatku VAT

30 września ostatni termin składania wniosków o zwrot podatku VAT (dla państw członkowskich Unii Europejskiej) -> dyrektywa 2008/9 / WE (dawna ósma dyrektywa)

negometal.com