Ciężarówki kartelowe : pierwsze zdanie w Hiszpanii

Sąd Gospodarczy 1 Murcia skazał Volvo Group Hiszpania zapłacić 128,757 euro wraz z odsetkami za zwłokę do spółki w związku z wypadku samochodowego „Cartel” w październiku 2012 roku.


W swojej decyzji sędzia prowadzący sprawę po raz pierwszy omówiony kontrowersyjny punkt: bierną legitymację, czy filie producentów samochodów ciężarowych są odpowiedzialne za działania swoich matrycach. I to jest twierdzące.

Po drugie, zajmuje się kwestią odszkodowania i stwierdza, że ​​jest to właściwe, ponieważ zostało uznane przez samą Komisję Europejską w decyzji w sprawie kartelu. Po ustaleniu powyższego sędzia bada kwestię przekroczenia ceny.
Na podstawie raportu eksperta odpowiedzialnego za sprawy, zalecono, że przeciętny wzrost o 20,7% odszkodowań wypłacanych w 129 karteli w Europie jest praktykowane.

W związku z tym sędzia nakazał Volvo zapłacić 128 757 EUR wraz z odsetkami spółce, która kupiła 5 pojazdów w 2012 r.
Biuro Frieshfields, które broni Volvo w tej sprawie, odrzuciło wyrok.
Zespoły Négométal oferują ci możliwość skorzystania z ich wiedzy i pomocy prawnej w kwestiach Entente Constructeurs. Nie wahaj się z nami skontaktować: www.negometal.com