Възстановяване на акциз от Европа

Възстановете платения акциз върху горивата от нов държави от
ЕС.

Можете да подадете иск за възстановяване на платен акцизен данък от нов европейски държави :

Защо да изберете Negometal?

Негометал използва набор от познания и опит при
възстановяването на ДДС и акциз :
– Познания върху международните транспортни компании
– Екпертен опит в обработката на административни документи
– Значителен опит в сътрудничеството с административните органи. Дъщерни     компании в цяла Европа