NAPS logistic s.r.o. компания

Като част от обратната ни връзка от клиенти, се срещаме с NAPS logistic s.r.o. компания, оперираща на словашкия пазар в сферата на международния транспот. NAPS logistic s.r.o е клиент на Негометал и C2A от няколко години. Компанията ползва професионалните платежни решения на C2A.