Напомняне

Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на декларации за възстановяване на ДДС от ЕС за 2018г е 30.09.2019.


Моля, уверете се, че нямате неподадени фактури с дата от 2018г. В случай, че имате такива, се свръжете с обслужващия Ви офис на „Негометал“ възможно най-скоро!

https://www.negometal.com/en/vat-refund