Konečný termín na vrátenie DPH z Veľkej Británie za rok 2020!

Pre spoločnosti z EÚ, ktoré chcú požiadať o DPH vzniknutú v roku 2020 sa to musí uskutočniť  prostredníctvom elektronického portálu do 31. marca 2021. To je posledný termín na uplatnenie DPH z výdavkov 2020.

Ak zmeškajú termín, už nie je možné predkladať papierové žiadosti (13. smernica) o DPH z roku 2020. Prosíme Vás, aby ste nám čo najskôr poslali všetky faktúry  spojené s vrátením DPH vo Veľkej Británii.