Ceny mýta v Nemecku rastú

Od 1. decembra 2023 sa výpočet sadzieb mýta v Nemecku vyvinie integráciou dane založenej na emisiách CO2 z vozidiel a najmä z nákladných vozidiel. Ten sa riadi smernicou 2022/362 prijatou Európskym parlamentom a Radou Európskej únie z Februára 2022. Vzhľadom na túto zmenu a podľa klasifikácií nákladných vozidiel (hmotnosť, počet…

DPH Belgicku

V Belgicku je DPH pri používaní dodávok v súčasnosti obmedzená na paušálnu sadzbu 85%. Pokiaľ ide o dodávky, ktoré sa používajú ako pracovný nástroj alebo prevádzkový prostriedok v rámci hospodárskej činnosti, správny orgán akceptuje pre zdaniteľné osoby obchodné využitie pomocou všeobecnej paušálnej sadzby (metóda 4 – 85%): obchodné percento je…