Kľúčové body / 42. Týždeň

Každý týždeň nájdete stručný prehľad kľúčových bodov, ktoré si treba zapamätať o novinkách v oblasti dopravy a logistiky v Európe.

  • Čoraz viac kontrol v čase jazdy a odpočinku v Európe
  • Najdrahšia Eurovigneta od júla 2019
  • Belgicko : Daň z najazdených kilometrov : zmeny 1. januára 2019
  • Nové indikátory dopravného priemyslu za mesiac september 2018 -> tu