Kľúčové body / 41. Týždeň

  • Vláda ukľudňuje nákladné víno
  • Čína, najväčší svetový trh nákladných vozidiel v roku 2018
  • #Logistika: čoskoro k dispozícii úložisko spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR)
  • Daň z motorovej nafty: zverejnenie sadzieb úhrady za druhú polovicu roka 2018 ->  prečítajte si náš článok “Sprievodca spotrebných daní