Francúzsko: Cestovné certifikáty pri zákaze vychádzania s možnosťou stiahnutia vodičmi

V Ile de France a 8 francúzskych mestách  (Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne and Toulouse), je stanovený zákaz vychádzania od 21,00  do 6,00 a bude trvať najmenej do 1.Decembra. 

To znamená urgentné vyplnenie profesionálneho certifikátu,, ak Váš pracovný čas bude zasahovať do tejto nočnej doby a to v prípade, ak ho ešte nemáte.    

Tu je doklad o potvrdení pracovnej cesty, ktorú s konečnou platnosťou potvrdí zamestnávateľ.  

V prípade nedodržania sú stanovené sankcie-pokuta vo výške 135 EUR, zvýšená na 375 EUR v prípade nezaplatenia a nespochybnenia oprávnenosti pokuty do stanovenej lehoty uvedenej v oznámení o porušení.

Potom 200 EUR do 15 dní v prípade opakovaného priestupku, zvýšené na 450 EUR v prípade nezaplatenia a nespochybnenia oprávnenosti pokuty do stanovenej lehoty uvedenej v oznámení o porušení.

Alebo nakoniec po 3 priestupkoch v priebehu 30 dní pokuta 3 750 EUR, ktorá sa trestá odňatím slobody na 6 mesiacov.