Dôležitá informácia od FREJUS TUNNEL týkajúca sa Euro 3 a 4

Pripomíname Vám, že od 1.októbra 2020 bude platiť zákaz pre Fréjus tunnel pre ťažké vozidlá  EURO 3 a EURO 4.

Zároveň by sme Vás chceli informovať , že od vyššie uvedeného dátumu platobné karty post-payment pre  EURO 3 a EURO 4  budú dané na čiernu listinu, s výnimkou post-payment kariet určených pre kategóriu autobusy.

Autobusy triedy Euro 0-1-2-3-4 sú oprávnené používať  Fréjus tunel.

Upozornenie:   Ak k mýtnemu automatu dorazí  nákladné auto kategórie Euro 3 alebo 4 s kartou alebo alebo s poukážkou vydanou pre autobus, nebude mať umožnený tranzit.