Ceny mýta v Nemecku rastú

Od 1. decembra 2023 sa výpočet sadzieb mýta v Nemecku vyvinie integráciou dane založenej na emisiách CO2 z vozidiel a najmä z nákladných vozidiel. Ten sa riadi smernicou 2022/362 prijatou Európskym parlamentom a Radou Európskej únie z Februára 2022. Vzhľadom na túto zmenu a podľa klasifikácií nákladných vozidiel (hmotnosť, počet náprav atď.) by niektoré zvýšenia mohli dosiahnuť až 80 % .

Cieľom tejto smernice je znížiť emisie skleníkových plynov na trhu cestnej dopravy a financovať rozvoj nemeckej železničnej siete. Tieto dane sa však budú uplatňovať na základe emisií CO2 vozidla. Ak teda kamión nevypúšťa skleníkové plyny, nebude sa uplatňovať žiadna daň. Napokon, všetkých 27 krajín EÚ bude musieť splniť túto smernicu do 25. marca 2024.

Hoci o konečnom návrhu zákona sa ešte len diskutuje v nemeckom parlamente, už teraz je možné na tomto simulátore vyhodnotiť emisnú triedu vášho vozidla.

Vzhľadom na tieto významné nárasty sú k dispozícii naše tímy, ktoré sú Vám blízke a hovoria Vaším jazykom. Kontaktujte nás a získajte najlepšie riešenia pre správu vášho mýta v Nemecku a Európe (18 sietí).

Visit the official German toll website and latest tarifications