DPH Belgicku

V Belgicku je DPH pri používaní dodávok v súčasnosti obmedzená na paušálnu sadzbu 85%.

Pokiaľ ide o dodávky, ktoré sa používajú ako pracovný nástroj alebo prevádzkový prostriedok v rámci hospodárskej činnosti, správny orgán akceptuje pre zdaniteľné osoby obchodné využitie pomocou všeobecnej paušálnej sadzby (metóda 4 – 85%): obchodné percento je pevne stanovené na 85%.

Od 1. júna 2021, ak na dožiadanie na vrátenie belgickej DPH neobdržíme odpoveď, budeme pri podávaní novej žiadosti týkajúcej sa rovnakého obdobia uplatňovať pokutu (1 000,00 EUR za prvé porušenie).