Zwrot podatku VAT w całej Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.

Od 2014 roku JANOCARGO SL, firma zajmująca się drogowym transportem towarów, odzyskuje swój zagraniczny podatek VAT dzięki ekspertom z Négométal.

Jak działamy ?

Nasi eksperci opracowują oryginalne faktury za olej napędowy, opłaty drogowe lub inne usługi dla 28 krajów członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii.

Po skompletowaniu wniosku przesyłamy go do europejskich organów podatkowych, które zwracają nam kwotę podatku VAT.

15 dni później przekazujemy go na Twoje konto bankowe.

„Négométal bardzo szybko obsługuje wnioski o zwrot podatku VAT, co pozwala nam przyspieszyć przepływ gotówki. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze i owocnie! “

Jak odzyskać VAT? La Tribune spotyka menadżera Négometal w „Words of Experts”.