Partnerstwo między Coimba i Négométal

Po kilku miesiącach rozważań, Coimba i Grupa Négométal oficjalnie zawiązały partnerstwo, aby zaoferować lepsze usługi członkom swojego konsorcjum. Ta współpraca okazuje się bardzo ważna dla promowania działalności obu podmiotów i uzyskania maksymalnej gwarancji i usług w sieci włoskiej.

Zjednoczenie sił przez oba podmioty, wzmacnia rozwój ich działalności.

Prawo Macrona (przedstawicielstwo we Francji)

Kogo dotyczy?

Przepisy, które weszły w życie od 1 lipca 2016 roku, stosuje się wobec spółek mających siedzibę poza Francją, które delegują pracowników i których działalność obejmuje transport lądowy. Rozporządzenie to dotyczy przewozów kabotażowych, jak też transportu międzynarodowego do lub z Francji. Operacje tranzytowe, gdzie nie ma załadunku lub rozładunku towarów na terenie Francji, nie podlegają tym przepisom.

Czytaj dalej Prawo Macrona (przedstawicielstwo we Francji)