Francja: Zaświadczenia O Godzinie Policyjnej Do Pobrania Przez Kierowców Ciężarówek

W Ile de France oraz w ośmiu metropoliach (Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne i Tuluza) godzina policyjna obowiązująca od 21:00 do 6:00 będzie trwała co najmniej do 1 grudnia. Jeśli więc Twój pracodawca jeszcze tego nie zrobił, poproś go o pilne wypełnienie zaświadczenia zawodowego na wypadek, gdyby Twój harmonogram pracy wkraczał w ten nocny okres.

Oto dowód podróży służbowej do ostatecznego wypełnienia przez Twojego pracodawcę.
https://www.ffc-carrosserie.org/wp-content/uploads/2020/06/16-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf

W przypadku nieprzestrzegania przepisów przewidziane są sankcje: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania  w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu. Następnie 200 euro w przypadku ponownego wykroczenia w ciągu 15 dni, podwyższone do 450 euro w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu. Lub wreszcie, po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni, kara grzywny w wysokości 3750 euro podlega karze 6 miesięcy pozbawienia wolności.