Ceny opłat drogowych w Niemczech rosną

Od 1 grudnia 2023 r. obliczanie stawek opłat drogowych w Niemczech ulegnie zmianie poprzez włączenie podatku opartego na emisji CO2 pojazdów, a w szczególności pojazdów ciężarowych. Zmiana ta jest następstwem dyrektywy 2022/362 przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w lutym 2022 r. Biorąc pod uwagę tę zmianę i zgodnie z klasyfikacją pojazdów ciężarowych (masa, liczba osi itp.), podwyżki mogą sięgać nawet 80%.

Celem tej dyrektywy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na rynku transportu drogowego oraz finansowanie rozwoju niemieckiej sieci kolejowej. Podatki te będą naliczane na podstawie emisji CO2 pojazdu. W związku z tym, jeśli pojazd ciężarowy nie emituje gazów cieplarnianych, nie zostanie naliczony podatek. Wszystkie 27 krajów UE będzie musiało dostosować się do tej dyrektywy do 25 marca 2024 r.

Chociaż ostateczny projekt ustawy jest nadal dyskutowany w niemieckim parlamencie, już teraz można ocenić klasę emisji spalin pojazdu na tym symulatorze. Biorąc pod uwagę te znaczące podwyżki, nasze ekipy, blisko Ciebie i mówiące w Twoim języku, są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania opłatami drogowymi w Niemczech i Europie (18 sieci).

Visit the official German toll website and latest tarifications