Пакетът мобилност: Какво въздействие има върху превозвачите?

Какво предвижда одобреният от Европейския парламент пакет за мобилност?

По-добри условия за работа за шофьорите

  • Международните транспортни компании ще трябва да организират графиците си, така че шофьорите им да се връщат у дома на редовни интервали (на всеки три или четири седмици в зависимост от часовите амплитуди).
  • Редовният седмичен период на почивка не може да се извършва в кабината на камиона. Ако този период не се вземе у дома, компанията ще трябва да заплати разходите за хотела.

По-справедлива конкуренция и борба с незаконните практики

  • Текущите ограничения за каботаж остават същите (3 операции за 7 дни). За да се избегне системен каботаж, ще има четиридневен период на чакане преди друга операция в същата държава със същото превозно средство.
  • За да се борят с компаниите с търговска регистрация в други държави, компаниите за автомобилни превози ще трябва да извършват значителни дейности в държавата-членка, в която са регистрирани. Новите правила ще изискват и камионите да се връщат в централния офис на компанията на всеки 8 седмици.
  • Включването на леки търговски превозни средства от 2,5 до 3,5 тона в наредбите за TRM (оборудване с тахограф).

Ясни правила за командироване на водачите

  • Определяне на конкурентна рамка в Европа, която да гарантира равностойно възнаграждение на водачите.
  • Правилата ще се прилагат за каботаж и международни транспортни операции (без транзита).

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200706IPR82714/le-parlement-adopte-une-reforme-essentielle-du-secteur-du-transport-routier