C2A карти

C2A предприе първите стъпки в силно стратегическия сектор на транспорта и логистиката. Като се вземат предвид нуждите на клиентите по отношение на сметките и се съблюдава нивото на изискване на сектора, те спомагат за появата на решение за плащане, което е адаптирано спрямо всички бизнес дейности. Затова нашето гъвкаво и…