Надфактуриране на немските пътни такси: възстановяване на разходите е възможно

На 28 октомври Съдът на Европейския съюз взе много важно решение, което ще позволи на транспортните компании във всички държави да възстановят част от пътните такси, неправомерно начислени в Германия между 2017 и 2020 г.

Немското правителство беше осъдено за включването в сумата на пътните такси на разходи, дължими на полицията, които не са предвидени в Директивата за евровинетка.

Всъщност Съдът на ЕС постанови, че полицейските дейности са отговорност на държавата, когато тя действа в изпълнение на своите прерогативи на публична власт, а не като оператор на пътната инфраструктура, така че тези такси не са част от пътните оперативни разходи.
 

  • По този начин транспортните компании, които са плащали пътни такси в Германия между 2017 и 2020 г., вече могат да предяват иск за възстановяване на тези суми.
  • За периода преди 2017 г. възстановяването може да бъде поискано, само ако вече е бил подаден иск преди това. 
  • Тъй като жалбите за 2017 г. подлежат на давностен срок (края на 2020 г.), те задължително трябва да бъдат подадени преди края на годината.
  • И накрая, според съдебния орган, това възстановяване може да се отнася до около 4% от сумата на фактурираните такси. (Точното изчисляване на сумата за възстановяване, обаче, ще зависи от изчислението на съответните разходи за всяка година.)

Консултирайте се с решението на Съда на Европейския съюз: тук