ДДС за Белгия

В Белгия възстановяването на ДДС на фирми, ползващи бусове, сега а е ограничено до фиксирана ставка от 85%.

По отношение на товарните бусове, които се използват главно като превозни средства за работа или товари в хода на икономическата дейност на фирмите, администрацията приема, че данъчнозадълженото лице определя бизнес употреба чрез обща фиксирана ставка (метод 4 – 85%): бизнес процентът е фиксиран при 85%.

От 1 юни 2021 г. при липса на отговор на запитване относно заявлението за възстановяване на ДДС от Беглия, ще се прилага санкция (1 000,00 евро за първото нарушение) при подаване на ново заявление за същия период.