ДДС и Негометал

Като данък върху разходите на крайния потребител, ДДС се събира при продажбата от компаниите и след това бива върнат на данъчната администрация след приспадане на възстановимия ДДС на платените фактури.

За да бъде приспаднат, „материализирането“ на ДДС, трябва да съответства с определени формални изисквания на фактурата на доставчика. В противен случай, стойността на ДДС няма да бъде възстановена и фактурата ще отчита сумата, включваща ДДС.

Също така, за да бъде възстановим, ДДС трябва да бъде свързан с необходимите разходи, направени в интерес на експлоатацията.

Внимание! Има случаи, в които не е възможно възстановяването на ДДС.*

Знаете ли, че?

Можете да ни възложите Вашите фактури за дейността Ви, за да възстановим ДДС-то Ви във възможно най-кратки срокове от 28-те страни членки на ЕС, както и от Швейцария и Норвегия?

В допълнение и за да оптимизираме паричния Ви поток, с нетно фактуриране не плащате ДДС върху фактурите от Негометал.

 

*В кои случаи не може да бъде възстановяван ДДС?

  • При разходи за настаняване в полза на директорите или служителите на компани;
  • При транспортни услуги за физически лица, без значение от транспортното средство (такси, влак, самолет, метро…)
  • Разходи по придобиването, наемането и поддръжката на леки автомобили.

 

Открийте всички възможности, с които можете да облекчите живота си и документо-оборота на фирмата Ви на: www.negometal.com