SPOTREBNÁ DAŇ MAĎARSKO – Zvýšenie vrátenej sadzby

Od 1.1.2024 sa maďarská vláda rozhodla zvýšiť sadzbu náhrady spotrebnej dane Za obdobie od 01/01/2024 do 31/03/2024.

Nová sadzba náhrady ide z 3,50 HUF / liter na 10,00 HUF / liter.

Hungary Excise duty rates_SK

Zabezpečte si všetky svoje refundácie maďarskej spotrebnej dane od roku 2019 výberom odborníkov Negometal, ktorí sa postarajú o Vaše žiadosti.

Stále je možnosť predložiť žiadosti za všetky výdavky uskutočnené po roku 2019.