Sadzba splátok TIPP France bola uverejnená v prvej polovici roku 2019

Sadzba splátok TIPP France bola uverejnená v prvej polovici roku 2019 :
Komodita = 0,1771 EUR / liter Cestujúci = 0,2171 € / liter

S firmou Négométal môžete požiadať o vrátenie spotrebnej dane v 8 krajinách Európskej únie:

Neváhajte a konzultujte sadzby úhrady podľa krajín a štvrťrokov na našej webovej stránke: www.negometal.com

Táto služba, spojená s ponukou nášho partnera C2A, vám umožňuje využívať globálnu a kompletnú ponuku na cestovanie v Európe a realizovať vždy viac úspor.