Platba nemeckého mýta je už k dispozícii!

Aktivujte Nemecko v palubnej jednotke NEGOROAD SAT maximálne za 2 € mesačne * a užívajte si výhody európskej siete za nižšiu cenu!

JEDINÉ mýtne zariadenie pre Európu!

S našou mimoriadnou NEGOROAD SAT palubnou jednotkou môžete platiť mýto v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku a Belgicku.

 

Vyberte si možnosť platby vopred!

Jedinečný systém predbežných platieb Vám umožňuje zaplatiť mýtne poplatky bez zloženia finančnej zábezpeky a naďalej využívať obvyklé výhody ( prehľadná fakturácia 2x mesačne a zľavy až do výšky 13%)

Viac úspor s platobnou kartou C2A!

 

Zaplaťte všetky druhy výdavkov a využite výhody partnerskej siete  prostredníctvom ktorejkoľvek čerpacej stanice C2A:

  • výhodné ceny pohonných hmôt / zľavy pri karte C2A TRUCK
  • HGV pásmo / prémiové služby / bezpečné parkovanie
  • vrátenie spotrebnej dane z paliva

 

 

* Zmena ceny v závislosti od počtu palubných jednotiek je možná