Kartelové kamióny: prvá veta v Španielsku

Obchodný súd 1 v Murcii práve nariadil spoločnosti Volvo Group Spain zaplatiť 128 700 eur plus úroky z omeškania spoločnosti v súvislosti s prípadom “Cartel des trucks” v októbri 2012.


Vo svojom rozhodnutí sa sudca zodpovedný za daný prípad najprv zaoberal kontroverzným bodom: pasívnou legitimizáciou, a to, či dcérske spoločnosti výrobcov nákladných vozidiel sú zodpovedné za úkony vašich matríc. A je to pozitívne.

Po druhé sa zaoberá otázkou náhrady škody a dospel k záveru, že je vhodné, pretože ju uznala samotná Európska komisia vo svojom rozhodnutí o karteli. Akonáhle je uvedené vyššie, sudca preskúma otázku prekročenia cien.
Na základe správy experta zodpovedného za daný prípad sa odporúča, aby sa priemerný nárast škody zaplatený v 129 karteloch v Európe uskutočnil v priemere o 20,7%.

Sudca preto nariadil spoločnosti Volvo platiť 128 757 EUR plus úroky spoločnosti, ktorá v roku 2012 kúpila 5 vozidiel.
Úrad Frieshfields, ktorý obhajuje spoločnosť Volvo v tomto prípade, zamietol rozsudok.

Tímy Négométal vám ponúkajú možnosť využiť ich odborné znalosti a legálne vám pomôcť vo veci Entente Constructeurs. Neváhajte nás kontaktovať: www.negometal.com