Francúzsko: potvrdenie pre vodičov kamiónov

Ako sa uvádza aj na internetovej stránke ministerstva zahraničných vecí, vzhľadom k núdzovej situácií vo Francúzsku a vydaných opatrení,  obmedzenie voľného pohybu osôb platí od dnes od 12,00 hod. a rovnako nariadené je aj na 15 dní v Taliansku, zahŕňajúc Shengen krajiny na nasledujúcich 30 dní.

Pre dopravcov vykonávajúcim prepravu na francúzskom území, bolo vyhotovené sprievodné osvedčenie k pohybu ((attestation de deplacément), ktoré spoločnosť musí pripraviť na hlavičkovom papieri s logom spoločnosti, podpísať a doručiť vodičovi, ktorý ho bude mať vo vozidle pripravený pre prípad kontroly zo strany miestnych úradov.