DPH a Negometal

DPH je daňou konečného spotrebiteľa a  vyberá sa  z predaja tovaru a služieb, ktoré sa v konečnom dôsledku  vráti daňovej správe po odpočítaní refundovateľnej  DPH z nákupných faktúr.

Na odpočítanie však musia byť splnené určité formálne požiadavky na dodávateľských faktúrach, v opačnom prípade hrozí zamietnutie vrátenia DPH. Okrem formálnych požiadaviek, aby sa DPH mohla vrátiť, musí byť bezprostredne spojená s nevyhnutnými výdavkami  a predmetom činnosti spoločnosti.

Upozornenie! Existuje niekoľko prípadov, keď DPH nie je odpočítateľná.*

 

Vedeli ste o tom, že …?

Môžete nám zveriť Vaše dodávateľské faktúry, aby sme čo najskôr získali naspäť Vašu DPH z 28 členských štátov Európskej únie, ako aj zo Švajčiarska a Nórska.

Okrem toho službou NET Invoicing neplatíte DPH na Negometal faktúrach čo môže napomáhať optimalizácii peňažného toku Vašej spoločnosti.

 

*V ktorých prípadoch nemožno vrátiť DPH?

– na náklady na ubytovanie vynaložené v prospech riaditeľov alebo zamestnancov spoločnosti,

– na dopravné služby osôb bez ohľadu na použité prostriedky (taxi, vlak, lietadlo, metro …),

– výdavky na nákup, prenájom alebo údržbu osobných vozidiel.

 

Pre zjednodušenie Vášho pracovného života objavte všetky naše služby na: www.negometal.com