DPH Belgicku

V Belgicku je DPH pri používaní dodávok v súčasnosti obmedzená na paušálnu sadzbu 85%. Pokiaľ ide o dodávky, ktoré sa používajú ako pracovný nástroj alebo prevádzkový prostriedok v rámci hospodárskej činnosti, správny orgán akceptuje pre zdaniteľné osoby obchodné využitie pomocou všeobecnej paušálnej sadzby (metóda 4 – 85%): obchodné percento je…