Pachetul mobilitate : Care este impactul asupra transportatorilor?

Ce prevede Pachetul mobilitate aprobat de Parlamentul european ?


Condiții de muncă mai bune pentru conducătorii auto

  • Companiile de transport internațional vor trebui să își organizeze cursele astfel încât șoferii lor să se poată întoarce acasă la intervale regulate (o dată la trei sau patru săptămâni)
  • Perioada obișnuită de repaos săptămânal nu poate fi luată în cabina camionului, dacă pauza săptămânală nu este luată la domiciliu, atunci compania va trebui să achite costurile de cazare/hotel.


Concurență mai loială și combaterea practicilor ilegale

  • Limitele actuale pentru cabotaj rămân aceleași (3 operațiuni în 7 zile). Pentru a evita cabotajul sistematic, va exista o perioadă de așteptare de patru zile înainte ca alte operațiuni de cabotaj să poată fi efectuate în aceeași țară cu același vehicul.
  • Pentru a lupta împotriva societăților de tip « cutie poștală », societățile de transport rutier vor trebui să desfășoare activități substanțiale în statul membru în care sunt înregistrate. Noile norme vor impune, de asemenea, întoarcerea camioanelor la centrul operational o dată la 8 săptămâni.
  • Integrarea vehiculelor utilitare ușoare de la 2,5 la 3,5 tone în reglementarea Transportului rutier de mărfuri (echiparea furgonetelor cu un tahograf)


Reglementări clare pentru detașarea conducătorilor auto

  • Definirea unui cadru competitiv în Europa pentru a asigura o remunerare echivalentă a conducătorilor auto.
  • Reglementările se aplică operațiunilor de cabotaj și transport internațional (cu excepția tranzitului).

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200706IPR82714/le-parlement-adopte-une-reforme-essentielle-du-secteur-du-transport-routier