Vrátenie DPH A Spotrebných Daní: Získajte Vrátenú Daň Do 10 Dní *

DPH: Ako získať platbu do 10 dní?     
Refundujte platbu do 10 dní pre krajiny EU * = udržte si Váš cash flow!  

Vrátenie spotrebných daní z Francúzska, Belgicka, Španielska a Slovinska do 10 dní*

Vyberte si vyplatenie vopred TICPE (Francúzsko), Gasoleo Professional (Španielsko), Special excise duty (Belgicko) a Vračilo trošarine (Slovinsko), všetko do 10 dní *

(* podľa podmienok,kontaktujte nás)

Apríl: Zvýšenie % percentuálneho preplatenia spotrebnej dane zo Slovinska „Vračilo trošarine“   

Všetky sadzby úhrad podľa krajín nájdete na  našej stránke

C2A Karta:  Vaše platobné riešenie na prekonanie zložitých
podmienok:

Konfigurujte svoje karty podľa svojich potrieb: pohonné hmoty, hotely, mýto, parkovanie, reštaurácie…
Kontrolujte a riaďte
Vaše náklady online
Odblokujte odmietnuté transakcie
Kontrolujte svoje prehľady výdavkov na jednej platforme